Valentine One – Varování

V1_5Vzhledem k ne uplně ideálním parametrům Ka Narrow pásem tohoto detektoru, konkrétně části 34,0GHz +/- 40MHz, se od verze 3.861 často stává, že detektor Valentine One vyhlásí poplach, po pár vteřinách vyhodnotí signál radaru jako falešný a signalizaci radaru přeruší. To vše v lepším případě. Někdy radary typu Ramer s pracovní frekvencí spadající do spodní nebo vrchní části frekvenčního rozsahu (34,0GHz +/- 100MHz) nedetekuje vůbec!

POZOR! Tento problém se vyskytl již i u poslední verze detektoru Valentine One 3.872! Nevěřte tedy lžím prodejců, kteřé tvrdí, že byl problém odstraněn.

Vysvětlení: Při vyšších teplotách, zejména v letních měsících, se radarům prodlužují rozměry rezonanční dutiny a klesá pracovní kmitočet. Díky příliš úzkému rozsahu Ka Narrow pásma v části 34,0GHz (+/- 40MHz) se pak často stává, že detektor Valentine One nedetekuje některé radary Ramer 7 a AD9 s takto sníženou pracovní frekvencí na spodní hranici frekvenčního rozsahu 34,0GHz (+/- 100MHz)!

Bohužel se jedná o konstruční vlastnost detektoru, nikoli o závadu (nižší frekvenční rozsah byl zvolen jako „kompromis“ pro zamezení enormního množství falešných poplachů), nelze se tedy 100% spolehnout na kvalitní detekci z důvodu omezené funkčnosti na kmitočtu 34.0GHz, který odpovídá vysílacím frekvencím některých radarů typu RAMER 7 a AD 9 používaných v ČR a SR. V případě přísnějších požadavků na spolehlivost detekce v pásmu 34.0GHz je nutné volit jiný model detektoru, například BELTRONICS RX65 EURO nebo BEL 975 EURO.